Obchodní podmínky v kostce

Tyto zkrácené Obchodní podmínky představují základní výtah ze Všeobecných Obchodních podmínek.

Objednávka

Ceny

 • Pro objednávky produktů nedržených skladem, které budou potisknuty na základě objednávky, může prodávající požadovat úhradu zálohy předem, obvyklá výše zálohy je 30 % hodnoty objednávky.
 • Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.
 • K ceně objednávky bude připočteno poštovné ve výši určené v sekci Možnosti nákupu.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen platbu označit uvedením variabilního symbolu platby (který je uveden v objednávce) a uhradit kupní cenu do pěti pracovních dnů od odeslání objednávky. Objednávka je evidována jako zaplacená okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Od kupní smlouvy nelze odstoupit, jde-li o zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (produkty s vlastním potiskem).
 • Nejedná-li se o výše uvedený případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů od převzetí zboží.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář. Vyplněný formulář může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na e-mail volfova@t-shock.eu. Je-li zboží vráceno v původním stavu, zavazuje se prodávající převzít zboží a vrátit kupní cenu.
 • V případě zboží upraveného dle přání zákazníka může kupující odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu – resp. zrušit ji, pouze v případě, že zboží ještě není vyrobeno. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 773 500 245 nebo e-mailem na adrese info@t-shock.eu.

Dodání

 • Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla 3 až 7 dnů od objednání. Doba dodání konkrétního produktu je zobrazena při vytváření objednávky.
 • Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli, kupující může aktuální stav své objednávky sledovat ve svém uživatelském účtu.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 • Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodávajícím), může prodávající požadovat po kupujícím vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, apod.).

Reklamace

 • Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
 • V případě špatně zvolené velikosti zboží má zákazník právo na výměnu zboží za jinou velikost (ve stejné barvě a se stejným motivem). Tato možnost se nevztahuje na zboží upravené na přání zákazníka (produkt s vlastním potiskem).
 • Zákazník může uplatnit reklamaci Online formulářem.
 • Reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění.
 • V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.